חשוב להסיר את הס השחור שעל הטונה האדומה. הפס השחור הינו פס דם מר, ולכן מומלץ להסירו.

פס דם טונה אדומה