פרוסות פתוחות עם פתיחת הבטן.

פרוסות מלוי דג- פתיחת דגים