ניתן לקנות דג חצוי לחצי ללא ראש

דג חצי חצי בלי ראש