פרוסות לרוחבו של הדג ללא פתיחה של הבטן, ניתן לבחור את עובי

הפרוסה, מתאים למילוי של גפילטע פיש או כל דג טחון אחר.

פריסה למילוי הדג

פריסה למילוי הדג